משפטים במשולש ישר זווית תרגיל 3

מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 במרץ 2018

להשלים