הרעיון הדמוקרטי – ערכי יסוד בדמוקרטיה

בפרק זה נכיר את הרעיונות היסודיים בבסיס הדמוקרטיה (ובפרט - חירות ושוויון) ונעמוד על ההבדל שבין המובנים הפורמליים של הדמוקרטיה למובניה המהותיים

שיעורים

09:18 לך תדע - רעיונות - דמוקרטיה מאת רז קולר, הועלה ע"י איתמר בנית
01:31 דמוקרטיה מהותית | חלולה מאת IsraelDemocracyIns, הועלה ע"י איתמר בנית
01:11 הגבלת השלטון - גרסה 1 מאת נעמה כהן ברוכי, הועלה ע"י איתמר בנית
08:55 אזרחות 6: תפיסות ליברליות וגישות כלכליות מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
07:09 מבוא לעקרונות הדמוקרטיה ולעקרון שלטון העם מאת Aviv Tzemach, הועלה ע"י איתמר בנית
05:23 הכנה לבגרות באזרחות - מדינת הרווחה מאת חינוכית בגרות, הועלה ע"י איתמר בנית
11:05 אזרחות 7: עקרונות דמוקרטיים ובחירות מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
06:43 הכנה לבגרות באזרחות: זכויות אדם ואזרח -- חלק ב' - מאת חינוכית בגרות, הועלה ע"י איתמר בנית
01:18 הגבלת השלטון- סיכום פרק מאת ORTIsrael, הועלה ע"י איתמר בנית
04:43 מושגים לבגרות באזרחות | עקרונות דמוקרטיים מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
03:36 גישות חברתיות כלכליות - המירוץ לחיים מאת Eli Cohen, הועלה ע"י אילן גרוסמן

העמקות

01:23 שוויון | חירות מאת IsraelDemocracyIns, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

27:50 מהי דמוקרטיה - חלק א' מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית