מבוא לעקרונות הדמוקרטיה ולעקרון שלטון העם

מאת Aviv Tzemach, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 באפריל 2018

להשלים