הגבלת השלטון- סיכום פרק

מאת ORTIsrael, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 25 במרץ 2020