זכויות אדם ואזרח בישראל

בפרק זה נערוך הבחנה בין זכויות אדם לזכויות אזרח בישראל, ונסקור חלק מהחוקים הרלוונטיים לנושא זה

שיעורים

08:07 זכויות אדם בישראל מאת Arik Bornstien, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

04:49 הרב ד"ר בני לאו: התנגשות זכויות בסוגיית המתת חסד מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
23:01 חסר תקדים : שיוויון מאת חינוכית ראשונים בעולם, הועלה ע"י איתמר בנית
04:45 עונש מוות למחבלים מאת IsraelDemocracyIns, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

06:15 הרב יהודה ברנדס: ערך החירות מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
05:47 הרב יהודה ברנדס: הזכות לפרטיות מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
05:54 הרב יהודה ברנדס: יהדות וזכויות אדם מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
03:29 הרב ד"ר בני לאו: מבוא לזכויות אדם ביהדות מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
05:43 הרב יהודה ברנדס: התנגשות בין זכויות במקורות יהודיי מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
09:46 זכויות יוצרים - הרצאה של עו"ד יהונתן קלינגר מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
06:13 הרב יהודה ברנדס: ערך השוויון מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית