זכויות מיעוטים בישראל

בפרק זה נכיר את זכויות המיעוטים בישראל, ונבחין בין זכויות אישיות לזכויות קבוצתיות.

שיעורים

01:55 קוד 100- מיעוטים מאת חינוכית ראשונים בעולם, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

05:15 הרב ד"ר בני לאו: התנגשות זכויות - פרטיות אסירים מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
05:02 הרב ד"ר בני לאו: זכויות עובדים זרים ומבקשי מקלט מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
01:39 בני מיעוטים בצה"ל מאת מיטב - Meitav, הועלה ע"י איתמר בנית
05:53 תומכים בשילוב מיעוטים גם ביום הזיכרון מאת אם תרצו - בונים חברה ציונית, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

23:01 חסר תקדים : מיעוטים מאת חינוכית ראשונים בעולם, הועלה ע"י איתמר בנית