תומכים בשילוב מיעוטים גם ביום הזיכרון

מאת אם תרצו - בונים חברה ציונית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 באפריל 2018

להשלים