הפרדת רשויות – פיזור העצמה איזונים ובלמים

בפרק זה נכיר את מידת ההפרדה והקשרים הקיימים בין הרשויות השונות בישראל

שיעורים

01:39 משטר מדינת ישראל - מבוא - 3 רשויות מאת hilaemiz, הועלה ע"י איתמר בנית
01:21 כוח מוחלט או הפרדת רשויות מאת IsraelDemocracyIns, הועלה ע"י איתמר בנית
08:17 הנאורות הפרדת רשויות מאת ido hamore, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

03:38 אזרחות: פתרון בגרות קיץ 2016 – פרק ג' מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

03:16 הפרדת רשויות מאת Kohelet Forum Office, הועלה ע"י זאב כרמלי