כוח מוחלט או הפרדת רשויות

מאת IsraelDemocracyIns, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 באפריל 2018

להשלים