אזרחות: פתרון בגרות קיץ 2016 – פרק ג'

מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בספטמבר 2018