הרשות המחוקקת – כנסת ישראל

בפרק זה נכיר את מאפייניה של הכנסת - את הרכבה, תפקידיה, הייצוג של קבוצות אוכלוסיה שונות בתוכה ואת יחסיה עם הרשויות הנוספות.

שיעורים

01:41 הליך החקיקה בישראל או איך חוק נולד? - מכון 'על משמ מאת על משמר הכנסת, הועלה ע"י איתמר בנית
06:26 הרשות המחוקקת שיעור לכיתה הפוכה מאת אזרחות תיכון חדרה, הועלה ע"י איתמר בנית
08:35 אזרחות 12: הרשות המחוקקת מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
04:09 ערוץ הכנסת - חוק נולד - תהליך החקיקה מאת ערוץ הכנסת, הועלה ע"י איתמר בנית
02:10 זה לא ברור לי - תפקידי הכנסת מאת Avner cohen-zamir, הועלה ע"י איתמר בנית
02:14 מושג יסוד - הצעת חוק פרטית - ערוץ הכנסת מאת משרד החינוך, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

02:14 מושג יסוד - הצעת חוק פרטית - ערוץ הכנסת מאת משרד החינוך, הועלה ע"י איתמר בנית
09:25 יושב ראש הכנסת מעביר שיעור אזרחות בנושא "חוק טל" מאת רובי ריבלין, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

01:25 ערוץ הכנסת - חוק ההסדרים מאת ערוץ הכנסת, הועלה ע"י איתמר בנית
01:41 מושג יסוד - הצעת חוק ממשלתית - ערוץ הכנסת מאת משרד החינוך, הועלה ע"י איתמר בנית
01:26 מושג יסוד - הצעת אי אמון בממשלה - ערוץ הכנסת מאת משרד החינוך, הועלה ע"י איתמר בנית
02:13 מושג יסוד - הצעה לסדר יום - ערוץ הכנסת מאת משרד החינוך, הועלה ע"י איתמר בנית
01:43 חשיבות הדיון בוועדות הכנסת מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

00:41 ערוץ הכנסת - האסיפה המכוננת מאת ערוץ הכנסת, הועלה ע"י איתמר בנית
01:03 ערוץ הכנסת - מושגי בחירות: 120 חברים מאת ערוץ הכנסת, הועלה ע"י איתמר בנית