הליך החקיקה בישראל או איך חוק נולד? - מכון 'על משמ

מאת על משמר הכנסת, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 באפריל 2018

להשלים