מושג יסוד - הצעת אי אמון בממשלה - ערוץ הכנסת

מאת משרד החינוך, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 באפריל 2018

עזרו לנו לצמוח

האם גם הסרטון הזה מתאים לנושא?

תודה רבה!
להשלים