פיקוח וביקורת על רשויות השלטון

בפרק זה נכיר גופי ביקורת שונים - מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור וועדות חקירה לסוגיהן.

שיעורים

14:41 מעורבות אזרחים ופיקוח השלטון - חלק ג' מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
22:26 מעורבות ופיקוח על השלטון - חלק ב': המגזר הראשון מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
22:17 מעורבות ופיקוח השלטון - חלק א' מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
05:34 אזרחות- מנגנוני פיקוח ובקרה מאת נדב שיש, הועלה ע"י איתמר בנית
02:42 אפשר להגיש תלונה על... המדינה?! מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
05:35 סרטון אזרחות מנגנוני פיקוח מאת vegenpikachu, הועלה ע"י איתמר בנית
07:12 אזרחות 15: בקרה על רשויות השלטון, מוסד הנשיאות מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
05:35 סרטון אזרחות מנגנוני פיקוח מאת YB1, הועלה ע"י איתמר בנית
05:30 אשכול ה' – מעורבות אזרחית ופיקוח על השלטון מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

02:47 מותר לחקור גם את ראש הממשלה? מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

03:26 שופט יכול לבטל חוק? מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

03:41 מנגנוני פיקוח חוץ מוסדיים א פורמליים מאת YB1, הועלה ע"י איתמר בנית
04:05 תומר אביטל - יזם 100 ימים של שקיפות מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
04:09 רבקי דב"ש - שומרת הסף של חופש המידע מאת תמיד אזרחות, הועלה ע"י איתמר בנית
05:56 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור - סרטון רשמי מאת משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, הועלה ע"י רן פיינשטיין