ללא העשרה-מעורבות אזרחית ופיקוח על השלטון - חלק א'

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021