מעורבות ופיקוח על השלטון - חלק ב': המגזר הראשון

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021