פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 2001

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

13:19 בגרות 2001 שדה מגנטי של כדור הארץ מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
18:41 בגרות חשמל 2001 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
57:12 בגרות2001 5 מצפן מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית