בגרות חשמל 2001 2

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 בנובמבר 2015

להשלים