פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 2002

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

06:52 בגרות 2002 שאלה 5 סילונית מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
07:34 בגרות חשמל 2002 (תשס''ב) שאלה 4 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
13:48 בגרות בפיזיקה 2002 - חשמל -שאלה 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
07:42 בגרות בחשמל 2002 (תשס''ב) שאלה 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית