בגרות בחשמל 2002 (תשס''ב) שאלה 2

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 באפריל 2016

להשלים