פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 2010

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

12:48 חשמל2010 1 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
05:49 בגרות 2010 טניס בשדה מגנטי מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
20:19 בגרות חשמל 2010 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
25:02 זרם ומגנטיות 2010 5 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
14:32 פיזיקה בגרות חשמל 2010 שאלה 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית