פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 2016

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

04:12 בגרות 2016 - חשמל - שאלה 01 מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית