בגרות 2016 - חשמל - שאלה 01

מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 במאי 2021