פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 2018

פתרון בגרויות

שיעורים

07:30 שאלת בגרות 2018 - חשמל שאלה 1 מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

03:50 חשמל קיץ 2018 שאלה 6 (רפורמה) כאמ מושרה מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
06:03 חשמל קיץ 2018 שאלה 2 זרם ישר - עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
06:55 חשמל קיץ 2018 שאלה 4 מגנטיות סליל - עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
08:01 חשמל קיץ 2018 שאלה 1 אלקטרוסטטיקה - עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
07:36 חשמל קיץ 2018 שאלה 5 (רפורמה) קבלים - עידו מרבך מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית