שאלת בגרות 2018 - חשמל שאלה 1

מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 במאי 2021