פתרון שאלות בגרות באלקטרומגנטיות שאלון 2000

פתרון בגרויות

פתרונות תרגילים

08:56 בגרות 2000 שאלה 3 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
17:51 בגרות חשמל 2000 3 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
19:22 בגרות בפיזיקה חשמל 2000 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית