בגרות 2000 שאלה 3

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 בנובמבר 2018