מאפייני השומרים ב18 שניות (ישראל מסביר)

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 בנובמבר 2021