חשיבותן ותרומתן של העליות הראשונות - שיעור מסכם

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021