התנועה הציונית מקימה מסגרת ארגונית למימוש מטרותיה

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 בפברואר 2019