משוואת המסלול בזריקה משופעת

פרק זה מתאר את הקשר בין המקום בציר X למקום בציר Y בזריקה משופעת.

שיעורים

17:13 זריקה משופעת חלק 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
08:02 זריקה משופעת 20164 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

12:24 פיזיקה מכניקה -זריקות-זריקה משופעת 20172 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:20 זריקה משופעת תרגיל 3 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
15:08 זריקה משופעת -תרגיל 5 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
16:25 זריקה משופעת-בעיה 7 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
10:10 זריקה משופעת -בעיה 20168 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
14:05 תרגיל זריקה משופעת 20191 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
13:52 זריקה משופעת 20192 - טווח הזריקה וגובה מרבי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית