זריקה משופעת-בעיה 7

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 בפברואר 2016

להשלים