הסיבות למרד הגדול והעמדות השונות בויכוח על היציאה

בפרק זה נעסוק בתהליכים שהובילו למרד הגדול

שיעורים