המרד הגדול- הוויכוח ביציאה למרד ותוצאות המרד הגדול

מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 25 בפברואר 2019