תוצאות המרד וחורבן בית-המקדש

בפרק זה נעסוק במרד הגדול, תוצאותיו והשלכותיו.

שיעורים

13:31 שיעורטון - המרד הגדול וחורבן יהודה מאת galmeorgil, הועלה ע"י איתמר בנית
12:51 בית שני : תוצאות המרד הגדול מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית