בית שני : תוצאות המרד הגדול

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021