בין ייאוש לבנייה: מירושלים ליבנה

בפרק זה נעסוק בהתרחשויות בארץ ישראל לאחר סיום המרד הגדול

שיעורים

08:43 המרכז ביבנה מאת Dor Almog, הועלה ע"י איתמר בנית
09:26 שיעורטון - מיבנה לירושלים - בין יאוש לתקווה מאת galmeorgil, הועלה ע"י איתמר בנית
11:17 בין ייאוש לבניה - מירושלים ליבנה מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות