מירושלים ליבנה - יצירת ההלכה כמסגרת מחייבת ומאחדת

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021