בין ייאוש לבניה - מירושלים ליבנה

מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 25 בפברואר 2019