מדיניות החוץ של הנאצים

בפרק זה נלמד על מדיניות החוץ של הנאצים, והאופן בה הביאה להישגים מדיניים ואפשרה את התכוננות המדינה למלחמת העולם השנייה.

שיעורים

07:07 מדיניות החוץ של הנאצים מאת Amit Meyraz, הועלה ע"י איתמר בנית
05:51 מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית מאת נאדיה תכרורי, הועלה ע"י איתמר בנית