מדיניות החוץ של הנאצים

מאת Amit Meyraz, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 במרץ 2019