ועידת ואנזה

בפרק זה נלמד על ועידת ואנזה, המשתתפים בה, הנושאים, המטרות ומקומה בתהליך הפתרון הסופי.

שיעורים

09:52 ועידת ואנזה מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית
06:09 ועידת ואנזה מאת Ofir Avimeir, הועלה ע"י איתמר בנית
01:40 מושג בתולדות השואה: ועידת ואנזה (אנימציה) מאת YadVashem יד ושם, הועלה ע"י איתמר בנית