ועידת ואנזה

מאת Dror Fehl, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 באפריל 2019