היודנראטים - דילמות ודרכי התמודדות

בפרק זה נעסוק באופן התמודדותם של היודנראטים בגטאות השונים עם מהלכי הגרמנים במסגרת הפתרון הסופי

שיעורים

01:53 יודנראט מול מחתרות מאת נקדימון ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית
19:18 יודנראט - 'אתם עדי' - עדויות ניצולי השואה מאת YadVashem יד ושם, הועלה ע"י איתמר בנית