יודנראט מול מחתרות

מאת נקדימון ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 במרץ 2019