כניעת גרמניה ויפן

בפרק זה נעסוק בכניעה של גרמניה ושל יפן, כולל בדילמה סביב הטלת פצצות האטום על הירושימה ונגסאקי.

שיעורים

העמקות

05:31 נאום סטלין לאחר מלחמת העולם השנייה מאת תמיר קלמן, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

01:16 כניעת גרמניה במלחמת העולם השניה מאת roni mor, הועלה ע"י איתמר בנית