סיומה של מלחמה העולם השנייה: כניעת גרמניה ויפן

מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2021