פליטים ועקורים

בפרק זה נעסוק ביהודים ששרדו את השואה, בדילמה שניצבה לפניהם, ובתנאי חייהם במחנות העקורים.

שיעורים

04:35 Testimonies: The Displaced Persons' Camps מאת Yad Vashem, הועלה ע"י איתמר בנית
01:58 ניצולת השואה רבקה פרנקל, על מחנה פרמו, אחרי המלחמה מאת YadVashem יד ושם, הועלה ע"י איתמר בנית