ניצולת השואה רבקה פרנקל, על מחנה פרמו, אחרי המלחמה

מאת YadVashem יד ושם, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 באפריל 2019