מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט

בפרק זה נעסוק בעימות בין היישוב היהודי לשלטון הבריטי במגוון תחומים - העפלה, התיישבות, ובמאבק המזוין.

שיעורים

12:49 מאבק היישוב היהודי בבריטים [1939-1945] מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
18:33 תנועת המרי העברי מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
14:56 ההעפלה מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
15:52 פרשת הסרג'נטים ערוץ 10 פלג לוי מאת Peleg Levy, הועלה ע"י איתמר בנית
13:57 המאבק בבריטים 45-48 עד ההצבעה באו"ם - לבגרות מאת sharonk, הועלה ע"י איתמר בנית
05:12 המאבק על התיישבות מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית
00:41 ישראל מסביר על קשיי המעפילים ב40 שניות מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

02:13 אונית מעפילים אקסודוס, 1947 מאת ספרדי מתון, הועלה ע"י איתמר בנית
08:22 מנחם בגין על פיצוץ מלון המלך דוד בירושלים. מאת NatiHistory, הועלה ע"י איתמר בנית
05:05 סיפור בדרך- פיצוץ מלון המלך דוד מאת Tal Ella, הועלה ע"י איתמר בנית